شرح تدوین همزمان استودیو هیما


خدمت تدوین همزمان که از ابتکارهای مجموعه هیماسیستم میباشد

این امکان را فراهم میکند که از کلاس ، همایش و رویداد شما در زمان اجرا ،فیلمبرداری شده و

هم زمان ویرایش ، صداگذار ی ، درج تخته یا مانیتور استاد ،

درج لوگو صورت میگیرد و همزمان با پایان کلاس فیلم تدوین شده تقدیم مسئولین کلاس شود.

این خدمت باعث میشود فیلم رویداد بلافاصله بعد از پایان رویداد در اختیار کاربران قرار

صدا برداری از کلاس با میکروفن مستقیم استاد

درج لوگوی مجموعه روی فیلم

امکان درج تبلیغات روی فیلم

تنظیم کیفیت خروجی فیلم به دلخواه

شرح خدمت تدوین زنده
 


 
صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما